Ortak arıyoruz!

Avrupa Havacılık Otoritesinden (EASA) onaylı olacaktır.

  • Toplam 8000 mkapalı alan.
  • 8 teorik+ 8 pratik eğitim sınıfı.
  • Aynı anda 384 öğrenci.
  • Her yıl 192 mezun.


Atelyeler;

  • Yapısal Tamir
  • Elektrik
  • Elektronik
  • Motor
  • Hidrolik, Pnömatik & Mekanik


Hangar (1800 m2) (2 uçak + 2 helikopter kapasiteli)

Havacılıktaki en önemli konu uçuş emniyetidir. Sefere verilecek bir uçak mutlaka bir bakım personeli tarafından kontrol edilir ve uçuş emniyetinin tam olduğuna dair onay alır. Uçuş emniyeti seviyesi, bakım personelinin nitelikleri ile doğru orantılıdır. Nitelik yükseldikçe uçuş emniyeti artar. Bakım personelinin onaylamadığı bir uçak sefere verilemez.

Böyle bir personelin yetiştirilmesi tabiki uzun bir süreç ister. Ülkemizde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün kurallarına göre minimum lise mezunu olması gereken uçak bakım personeli adayları hangi tür okulu bitirirse bitirsin, sektöre ve uçak bakım ortamına alıştırılmak ve insan faktörü etkisini azaltabilmek amacıyla tekrar tekrar eğitime tabi tutululup, usta-çırak ilişkisi içinde yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Tamamen kişisel gayretlere bağlı yürüyen bu yetiştirme sürecinde personeli göreve göndermek, uçuştan sorumlu tutmak veya herhangi bir arızanın giderilmesi için yetkilendirmek personel ve ustasının kapasite veya niteliğine göre 5-10 yıl arasında değişmektedir.

Ayrıca daha önce yetişen ve hali hazırda sektörün ihtiyacını karşılayan ve uçak bakım ortamındaki sorumlulukları taşıyan personel sayısının çeşitli sebeplerden dolayı eksilmesi, yolcu potansiyeli ve uçak sayısının marjinal bir şekilde yükselmesi, nitelikli uçak bakım personeli ihtiyacını süratle artırdığı önemli bir gerçektir.

Dünyadaki ekonomik dinamizimde hiç şüphesiz havayolu taşımacılığı merkezi bir rol oynamaktadır. Havayolu sektörü, bir taraftan ülkelerin çevre ülkelerde ve dünyanın merkezi bölgelerinde ticari faaliyetlerini gerçekleştirmenin ana imkânını temin etmekte; diğer yandan ise bölgesel iş anlayışı ve hizmet kalitesinin elçiliğini yapmaktadır. Bu avantajların sürdürülebilirliği, ancak ve ancak güvenli ve aksamasız bir havayolu hizmeti ile mümkün olabilir. Güvenli ve aksamasız bir havayolu hizmeti ise sağlam bir teknik bakım yeteneğini gerektirir. Yetersiz bakım sebebiyle yaşanması muhtemel bir kaza, havayolu taşımacılığının oluşturduğu pozitif imaja olduğu kadar, ülkelerin hizmet kalitesine de telafisi zor zararlar verebileceği aşikardır.

Yıllardır ülke ve bölgemizde Uçak Bakım Personeli sıkıntısı çekilmektedir Bunun sebebi ülke ve bölgemizde istenen seviye ve yetenekte personel yetiştiren uluslararası standartta eğitim kurumu bulunmamasıdır. Hali hazırda ülke ve bölgemizde yetişen personel, havacılık tecrübesi olmayan eğitmenler ile eğitim faaliyetini yürütmeye çalışan okullardan mezun olduklarından hem belgeleri ülke dışında kabul görmemekte hem de uçak bakımında yetkili hale gelebilmeleri için uçak üzerinde en az 3-5 yıl (bu sürenin uzatılması tartışılmaktadır) çalışarak deneyim sahibi olmaları gerekmektedir.

Ülkemizdeki eğitim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı veya Yüksek Öğrenim Kurumu’na bağlı olması, özerk olarak bu tür okul kurabilecek kurumların ayrılmış uçak, mekân ve yeterli sayıda nitelikli eğitimcisi bulunmaması Uluslararası Havacılık Otoriteleri tarafından onaylanmama sebepleridir. Çevre ülkelerde de havacılık sektörü potansiyelinin düşük olması, eğitimin gelişmesine engel olarak görünmektedir. Diğer taraftan 2023 yılına kadar uçak yapma ve bölgemizdeki en büyük bakım merkezi olma hedefi olan ülkemizde uluslararası akreditasyonu olan bu tarzda bir okul bulunmaması düşündürücü ve havacılıkta nerede olduğumuz konusunda fikir vericidir. Bu açılardan bakıldığında, Avrupa’da kökleri 1870’lere dayanan, ülke ve bölgemizde ilk örnek olarak kurulacak Uçak Bakım Personeli Yetiştirme Okulu Projesi’nin varlık sebebi, adeta “milli bir görev” halini almaktadır.

Tamamen uçak bakım temel eğitimi için donatılacak kurumumuzdan mezun olacak uçak bakım personeli adayları için bu süre 1-2 yıl olacaktır. Havacılık otoriteleri de yayınladıkları yönetmeliklerde bunu açıkça göstermektedir. Böylece yetiştirme ve yetkilendirme süreci üçte bire düşecek, buna eğitim süresince yapılacak kişisel harcamalar (yeme, içme, yatacak yer ve eğlence) ilave edilip, yurt dışındaki okullarla kıyaslandığında toplam eğitim maliyeti beşte bire düşmüş olacaktır.

Yurt dışında eğitim süresi 2-4 yıldır. Eğitim için alınan ücret en ucuz yerde 20.000 Avro’dur. Bu ücrete yeme içme ve kalınacak yer dahil değildir. Bu açıdan bakıldığında yakın çevremizde uçak bakım personeli olabilmek için eğitim maliyetinin kişi başı ortalamasının 50.000 Avro civarında olduğu hesaplanabilir. Bu hesaba uçak üzerinde yetkili olarak çalışabilmek için gereken deneyim sürelerini de ilave edersek, maliyetin en az yaklaşık 100.000 Avro olduğu bulunacaktır.

Teorik eğitimler, uçak sistemleri ve malzemesi ile donanmış sınıflarda ve pratik eğitimler ise gerçek uçaklar (uçuş dışı kalmış, bakım maliyeti gerektirmeyen) üzerinde yapılacaktır. Gerçek bakım ortamına çok yakın olacak bu durum kurumumuz mezunları için yetkilendirmeyi kolaylaştırıp, sorumluluk alma süresini kısaltacağından, işe alınmada önemli bir avantaj sağlayacaktır. Eğitim programı, ortalama 28 yıl gibi ciddi bir havacılık tecrübesi olan eğitimciler tarafından yürütülecektir.

Bu proje ile hayata geçirilecek Uçak Bakım Personeli Yetiştirme Okulu eğitim programı, Avrupa Havacılık Otoritesi’nden (EASA) onaylı, bütün dünyada geçerli bir sertifika programı özelliği taşıyacaktır. Bu sertifika, uçak üzerinde daha kısa sürede yetkili olarak çalışılabilmesi için bir anahtar olacak, bu tür personel bulunduran bakım kuruluşlarına ise uluslararası ve büyük ölçekli havayolu şirketlerinin uçak bakımlarını alabilmeleri için kapı açacaktır. Hedef pazar, yurtiçi talep yanında Doğu Avrupa, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (Arap) ülkeleridir.

Avrupa Havacılık Otoritesi’nden yetki alabilmek için gerekli olan ilk şart özellikli bir tesis ve içinde sadece eğitim için ayrılmış uçak bulunmasıdır. İkinci şart ise Uçak Bakım Personeli Yetiştirme Okulu için en büyük sermaye olan nitelikli personel istihdamıdır. Eğitmen konusu bütün dünya için gerçek bir handikaptır. Bütün branşlarda konunun uzmanı eğitmen bulmak hakikaten kolay değildir. Ülkemizdeki eğitim kurumlarının EASA’dan onay alabilmek için takıldıkları noktalardan birisi de burasıdır. Ortaklarımızın havacılıkta 28, havacılık eğitiminde ise ortalama 20 yıl tecrübeleri olması ve her eğitmenin farklı branşlarda ve eğitim müfredatını eksiksiz yerine getirebilecek nitelikte olması en büyük sermayemizdir. Tek eksiğimiz gerekli tesisdir.

Dünyadaki eğitmen sıkıntısından dolayı kademeli olarak artırılacak kapasite ve eğitim ücretlerinin tahsiline göre geri dönüşümü 2 yılda tamamlanacak olan projenin ihtiyaç olunan toplam yatırım bedeli, 3.000.000 ABD Doları’dır.

Faaliyete geçtikten sonra yapılacak ilk satış süresi, en fazla bir aydır. İlk sınıf açılıp, eğitim ücreti peşin alındığında kurumumuz ilk ayında masrafları karşılar hale gelecektir.

Misyonumuz, bölge insanının havacılık işkolunda bütün dünyada var olan standartlarla yetiştirilip, herhangi bir kısıtlamayla karşılaşmadan çalışabilmesini sağlamak ve bu konuda kendilerini söz sahibi yapmaktır.

“Kuyruksuz uçak uçmaz”. Mezunlarımız uçakların kuyruğu olacaktır diye düşünüyoruz.

Sizde bize katılmak isterseniz, lütfen bizimle temasa geçin. İlginize şimdiden teşekkürler. 

© Master Aviation Training 2012 All Rights Reserved                                                                                                                                                                                                                                    WebMail

6 ziyaretçi ve Kullanıcı yok çevrimiçi

Powered by Joomla 1.7 Templates